Sociale Vaardigheidstraining

De Samen-Op-Weg-cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van ongeveer 2 uur. Deze cursus wordt gegeven in groepsverband, dit omdat de kinderen de geleerde vaardigheden dan meteen in de praktijk kunnen oefenen. Er is echter ook een mogelijkheid om in overleg (gedeelten van) de cursus individueel aan te bieden. De groepjes bestaan uit maximaal 6 kinderen. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen, wordt de Samen-Op-Weg-cursus gegeven in 3 leeftijdscategorieën: 4-5-6 jaar, 7-8-9 jaar en 10-11-12 jaar.
Naast de cursus voor kinderen is er ook een bijeenkomst voor de ouders, zodat zij inzicht krijgen in de sociale vaardigheden die de kinderen aangeboden krijgen en hun kinderen hierin kunnen begeleiden.