Gelijktijdige stoornissen

Wanneer een kind ADHD heeft komt het vaak voor dat het kind naast de stoornis ADHD nog een stoornis heeft. Hieronder wordt in het kort weergegeven welke stoornissen zich vaak voordoen in combinatie met ADHD.

Leerstoornissen

Maar liefst 70% van de kinderen die de diagnose ADHD hebben gekregen heeft hiernaast ook een leerstoornis. Wanneer het kind bezig is met een taak of opdracht die het niet interessant vindt, heeft het kind een zeer korte spanningsboog. Het is logisch dat door de snelle afleiding opdrachten niet voldoende worden gemaakt. Veel kinderen komen op school in problemen wanneer zij last hebben van ADHD en een leerstoornis omdat dit gaat over een langdurige periode van slechte prestaties.

Disruptieve gedragsstoornissen

Meer dan 50% van de kinderen met ADHD heeft last van een vorm van deze gedragsstoornissen. Onder de disruptieve gedragsstoornissen vallen onder andere ODD en CD. Een kind met één van deze stoornissen kan bijvoorbeeld weigeren te luisteren naar volwassenen, anderen uitschelden, anderen pesten, liegen en/of spijbelen.

Angststoornis

Ongeveer 34% van de kinderen met ADHD heeft ook last van een angststoornis. Een angststoornis is een psychische aandoening waarbij het kind langdurig last heeft van angst in bepaalde situaties. Kinderen met ADHD kunnen veel zorgen hebben die niet een directe aanleiding hebben. Het kind kan hierdoor prikkelbaar of gespannen zijn en ook last hebben van slapeloosheid.

Syndroom van Asperger

75% van de mensen met het syndroom van Asperger heeft ook last van ADHD. Het syndroom van Asperger is een vorm van autisme waarbij het kind een gemiddelde tot hoge intelligentie heeft. Net zoals bij andere vormen van autisme heeft het kind wel moeite met het begrijpen van sociale situaties.

Syndroom van Gilles de la Tourette

Van alle kinderen met ADHD heeft ongeveer 7% last van tics. Het gaat vaak om een jarenlange periode waarbij er zich vocale tics en motorische tics voordoen. Bij vocale tics kunt u denken aan grommen, het schrapen van de keel, klakken met de tong en het herhalen van woorden of zinnen. Bij motorische tics gaat het om bewegingen zoals het knipperen met de ogen, wegdraaien van de ogen, het optrekken van de schouders en schudden met het hoofd.

Depressie

Ongeveer 15 tot 70% van de mensen met ADHD heeft last van een depressie. Het kind is bijvoorbeeld langer somber dan twee weken en heeft last van lichamelijke pijn zonder een aanwijsbare oorzaak en heeft minder eetlust. Het kind voelt zich bedroefd en heeft bovendien vaak last van slapeloosheid.