Sociale Vaardigheidstraining

Samen-Op-Weg-Cursus

Kinderen willen er graag bij horen, ze willen vrienden en vriendinnen maken en houden bij wie ze zich op hun gemak voelen en met wie ze leuke dingen kunnen doen. Daarnaast moet een kind ook met volwassenen kunnen omgaan, dus behalve met ouders ook met de leerkracht, de trainer, de buurvrouw of de supermarktmedewerker. Met andere woorden: er worden hoge eisen gesteld aan de sociale vaardigheden van kinderen en aan het sociale inzicht (inzicht hebben in wat er in verschillende omstandigheden wel en niet van ze verwacht wordt).

Om kinderen in hun sociale omgeving te begeleiden biedt KindOpWeg een Sociale Vaardigheidstraining: Samen-Op-Weg-Cursus aan. De kinderen maken zich tijdens een tiental bijeenkomsten spelenderwijs sociale vaardigheden eigen die ze in uiteenlopende situaties kunnen gebruiken. Hierbij kun je denken aan afstemmen op elkaar, onderhandelen in spel, opkomen voor jezelf en reageren op een afwijzing. Daarnaast wordt er in deze cursus onder andere ook aandacht geschonken aan omgaan met en uiten van emoties, inzicht krijgen in pesten en het doen van ontspanningsoefeningen. Tijdens deze cursus zullen kinderen een positiever zelfbeeld krijgen en hierdoor zal het zelfvertrouwen toenemen.

Inhoud van de cursus

De Samen-Op-Weg-cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van ongeveer 2 uur. Deze cursus wordt gegeven in groepsverband, dit omdat de kinderen de geleerde vaardigheden dan meteen in de praktijk kunnen oefenen. Er is echter ook een mogelijkheid om in overleg (gedeelten van) de cursus individueel aan te bieden. De groepjes bestaan uit maximaal 6 kinderen. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen, wordt de Samen-Op-Weg-cursus gegeven in 3 leeftijdscategorieën: 4-5-6 jaar, 7-8-9 jaar en 10-11-12 jaar.
Naast de cursus voor kinderen is er ook een bijeenkomst voor de ouders, zodat zij inzicht krijgen in de sociale vaardigheden die de kinderen aangeboden krijgen en hun kinderen hierin kunnen begeleiden.

Inhoud van de bijeenkomsten

 • Kennismaken
 • Gevoelens herkennen, verwoorden en uitbeelden
 • Complimenten geven en ontvangen
 • Een gesprek voeren
 • Vrienden maken en houden
 • Kritiek geven en ontvangen
 • Pesten en gepest worden
 • Problemen oplossen
 • De kinderen maken zelf een programma
 • Evalutie en afscheid nemen

Voor wie?

De Samen-Op-Weg-cursus is er voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar, maar vooral voor kinderen die:

 • meer zelfvertrouwen nodig hebben
 • moeite hebben in het omgaan met gevoelens en emoties van zichzelf en anderen
 • moeilijk vrienden kunnen maken en houden
 • niet lekker in hun vel zitten
 • angstig of stil zijn
 • snel boos worden en niet weten hoe ze hiermee om moeten gaan
 • gepest worden of zelf pesten
 • niet weerbaar zijn
 • moeite hebben om een gesprek te voeren
 • het lastig vinden om te kiezen
 • moeite hebben met ontspannen
 • moeite hebben met luisteren (accepteren van gezag)
 • bravoure gedrag of onverschilligheid vertonen
 • slecht kunnen samenspelen of samenwerken
 • moeite hebben om nee te zeggen
 • het lastig vinden om kritiek te krijgen of te geven
 • het moeilijk vinden om met teleurstellingen om te gaan
 • kenmerken van autisme of adhd hebben
 • hoogsensitief zijn
 • moeite hebben met zich te concentreren

De eerstvolgende Samen-Op-Weg-cursus wordt gegeven in de praktijk van KindOpWeg en start weer In mei 2021.
Om uw kind in te schrijven kunt u contact opnemen, een mail sturen of hieronder het inschrijfformulier downloaden.

Inschrijfformulier SamenOpWegcursus

Heeft uw kind last van (faal-)angst? Hier krijgt u daar meer informatie over.