Hoogbegaafdheid

Naast een hoge intelligentie (IQ > 125) is een aantal eigenschappen die een persoon heeft bepalend of er gesproken kan worden over hoogbegaafdheid. Volgens het triadisch model van Renzulli (en later bewerkt door Mönks) kan men spreken over een hoogbegaafd kind als het:

  • bovengemiddelde intellectuele vermogens heeft
  • gemotiveerd is en doorzettingsvermogen heeft om een taak te volbrengen
  • creatief is in het oplossen van problemen

Deze drie kenmerken worden tijdens de ontwikkeling beïnvloed door gezin, school en peers (ontwikkelingsgelijken)