Pedagogische doelen

Steun in de vorm van counseling bij opvoedingssituaties.

 • Het bevorderen van een goede relatie tussen ouders en kinderen, omdat dit een van de voorwaarden is voor een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen.
 • Het voorkomen van ernstige opvoedproblemen, dit houdt in het voorkomen dat de relatie tussen ouder en kind zodanig verstoord wordt dat er problemen ontstaan.
 • Het voorkomen van gedragsproblemen bij kinderen en de problemen in het gezin die daardoor zouden kunnen ontstaan.
 • Het vergroten van de opvoedingsmogelijkheden en kansen van gezinnen.
 • Het voorkomen van complexere problemen.
 • Steun bieden aan ouders door in te spelen op hun vragen en behoeften aan steun, sociaal-emotionele of informatieve steun.
 • Het bieden van mogelijkheden voor zelfzorg en opbouwen van een netwerk.
 • Preventieve hulp bieden voor dreigende problemen.
 • (Licht) Pedagogische hulp bieden aan ouders bij opvoedingsvragen en opvoedingsproblemen.

Steun en counseling aan ouders en kinderen.

 • Het versterken van de draagkracht, de pedagogische competenties en vaardigheden van ouders.
 • Het verminderen van de draaglast door voortijdig signaleren van (complexere) problemen, het zoeken naar een oplossing voor praktische hulp en het bieden van morel steun.
 • Het versterken van het sociale netwerk rondom kinderen en gezinnen.
 • Het aanleren van vaardigheden aan kinderen waardoor zij minder persoonsafhankelijk worden.
 • Oplossingsgericht te werk gaan met kinderen door aanleren en inoefenen van vaardigheden.
 • Bovendien is plezier hebben ook van groot belang.