Autisme

Autisme heeft als hoofdkenmerk problemen op het gebied van de sociale interactie en de verbale en non-verbale communicatie. Autisme beïnvloedt het handelen van de persoon op allerlei ontwikkelingsgebieden en in allerlei situaties.

In de wereld van puntige vierkantjes werd eens een vijfhoekje geboren. Vijfhoekjes waren jammer genoeg niet gewenst bij de puntige vierkantjes. De vierkantjes zeiden: “We breken er wel een hoekje af, dan is het ook een vierkantje.” Dat ging niet zo makkelijk als ze dachten. Ze timmerden erop los, maar het lukte niet om er aan vierkantje van te maken.

Het vijfhoekje was flink beschadigd. De puntige vierkantjes waren teleurgesteld over het resultaat. Ze gaven het kapotte vijfhoekje toen maar een grote plank, een houten vierkant, met twee kijkgaten erin. Het vijfhoekje moest voortaan altijd die plank voor zich uit dragen, om op een vierkant te lijken. Zo kon het zich jarenlang in de wereld van de vierkantjes bewegen. Dat vonden de vierkantjes best aanvaardbaar.

Het vijfhoekje werd doodmoe van altijd met die grote zware plank te zeulen. Het bleef maar zoeken en zoeken naar een oplossing om ooit echt een vierkantje te worden. Na een lange tijd kwam het uitgeputte vijfhoekje een paar wijde afgeronde vierkantjes tegen. Die zagen er veel vriendelijker uit dan de puntige vierkantjes.

“Hoe kan ik ooit nog een echt vierkantje worden?” vroeg het vijfhoekje. “Jij? Een vierkantje? Maar je hebt bet gewoon een vijfhoekje!” zei één van de afgeronde vierkantjes. “Leg die plank eens even neer.”

De andere afgeronde vierkantjes zagen het nu ook. “Ja! Jij bent gewoon een vijfhoekje. Jij hoeft toch niet te doen alsof je een vierkant bent! Je hebt alleen maar een hoekje meer dan wij, daar is niks mis mee. Wij kennen er nog meer zoals jij hoor!”

Bij de afgeronde vierkantjes mocht het kapotte vijfhoekje dat zware stuk hout eindelijk weggooien. Een paar puntige vierkantjes hadden dat van ver gezien en zeiden: “Oei, nu gaat het heel erg slecht met het vijfhoekje, het lukte altijd zo goed met die plank!” Maar het vijfhoekje wist wel beter. .
Bron: Pubergids Autisme, Caroline van der velde. Uitgeverij Nieuwezijds

Wat is autisme?
Er zijn veel namen voor verschillende vormen van autisme. Mogelijke namen die u gehoord kan hebben zijn bijvoorbeeld: Kernautisme, PDD-NOS, Syndroom van Asperger, ASS en PDD. ASS en PDD zijn verzamelnamen voor verschillende autistische stoornissen. Het is als het ware een paraplu, waaronder verschillende vormen van autisme passen.

Een kind met autisme heeft moeite met verschillende dingen. Het eerste is dat een kind met autisme niet goed is in het leggen van verbanden. Het tweede is dat de executieve functies van het kind niet goed werken. Zo kan een kind met autisme het erg moeilijk vinden om dingen te plannen. Het derde is dat het kind een beperkte Theory of Mind (TOM) heeft. Dit houdt onder andere in dat het kind moeite heeft met het inleven in een ander.

Waarneming en verbanden leggen. Voor meer informatie klik hier

Executieve functies. Voor meer informatie klik hier

Theory of mind (TOM). Voor meer informatie klik hier

10 Dingen. Voor meer informatie klik hier