Spelbegeleiding

“Spelen is noodzakelijk om te leren, bij de meeste slimme dieren
en dus ook bij de mens.”

(Rob Martens uit: ‘We Moeten Spelen’)

Een spelend kind is een gezond kind. Als uw kind niet lekker is of zich niet gelukkig voelt, merkt u dit als ouders vaak aan het feit dat uw kind zich niet weet te vermaken. Het is hangerig en speelt niet zoals gewoonlijk.

Nu kan het voorkomen dat zo’n hangerige periode langer duurt dan verwacht. Het kan ook zijn dat uw kind zich (blijkbaar) alleen kan vermaken als de televisie aanstaat of als het achter de computer zit. Sommige kinderen lijken eigenlijk nooit te spelen. Dit kan een reden zijn dat u zich ongerust maakt over (de ontwikkeling van) uw kind. In dat geval is het prettig als iemand eens kijkt naar uw kind of zij de indruk deelt, die u heeft van uw kind.

Spelen of vervelen?

Onze kinderen groeien op in een maatschappij waarin veel kant-en-klaar is. Zet de televisie maar aan en er is wel een programma op dat de interesse wekt. De computer neemt een belangrijke plaats in binnen het dagelijkse leefpatroon. Via de computer wordt er gespeeld en worden contacten onderhouden. De winkels liggen overvol met allerlei (voorgeprogrammeerd) speelgoed. Vrije tijd wordt vaak zo vol gepland met clubs, sport, cursussen, tv en computer, dat er nauwelijks tijd en ruimte overblijft voor spel en spelen. Voor kinderen van deze tijd is het misschien daarom soms erg moeilijk om zelf te bedenken hoe en wat het moet gaan spelen, als de tv en de computer uit beeld zijn.

Spelbegeleiding

Dit is een manier om kinderen (weer en meer) te leren spelen. Dit kan individueel maar ook in groepsverband plaatsvinden. Het is vooral bedoeld voor kinderen waarvan de ouders zich zorgen maken over het speelgedrag van hun kind, maar ook voor kinderen met een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking.

Observeren

Bij KindOpWeg kan uw kind in verschillende situaties worden geobserveerd, zowel in de praktijkruimte, op school (of peuterspeelzaal, kinderdagverblijf) als thuis.

Hierna volgt een gesprek met u om de bevindingen uit de observaties te bespreken. Hieruit wordt in overleg met u gekozen voor:

  • u helpt uw kind zelf met behulp van een aantal tips
  • uw kind is gebaat met spelbegeleiding
  • de mogelijkheid om uw kind te verwijzen

In geval van spelbegeleiding wordt er een plan van aanpak opgesteld en een counselingstraject afgesproken.

In alle gevallen vindt er na een bepaalde periode een (telefonisch) evaluatiegesprek plaats.

Spelbegeleiding is al mogelijk vanaf € 250,00. Dit betreft een speciaal aanbiedingstraject dat al in 3 weken afgerond kan worden. In overleg met u worden afspraken gemaakt over waar, wanneer en op welk tijdstip uw kind wordt geobserveerd en de gesprekken worden gehouden. De inhoud van het aanbiedingstraject spelbegeleiding ziet er als volgt uit:

  • intakegesprek (1 uur)
  • observaties (1 uur)
  • vervolggesprek inclusief plan van aanpak (1 uur)
  • individuele spelbegeleiding (2 uur)
  • evaluatiegesprek (30 minuten)

Van alle gesprekken en begeleidingsmomenten wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Dit aanbiedingstraject is natuurlijk uit te breiden met meer begeleidingsuren of gesprekken.

Heeft u vragen over spelbegeleiding of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan gerust contact met mij op of mail mij.