Psycho-educatie

Je geeft informatie aan iemand die hulp vraagt en/of aan zijn/haar omgeving over de problematiek van de hulpvrager, de achtergronden ervan en mogelijke ontwikkelingen daarin en de mogelijkheden van de hulpverlening bij het oplossen van de problemen.