(Ambulante) begeleiding

KindOpWeg biedt ook (ambulante) begeleiding bij langdurigere trajecten. Dit betekent dat de begeleider thuis komt bij het kind of (jong)volwassene om een gepaste begeleiding te kunnen bieden.
Door jarenlange ervaring en het volgen van diverse cursussen en opleidingen heeft KindOpWeg genoeg expertise in huis om de juiste begeleiding te kunnen bieden voor mensen met autisme of ADHD.

Samen met de betrokken personen wordt er een handelingsplan opgesteld, waarin doelen worden beschreven. Dit handelingsplan wordt twee keer per jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Het doel van de begeleiding is dat het kind of (jong)volwassene zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen op alle gebieden van het leven, om uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk het in het leven te kunnen staan. Binnen deze gebieden worden de doelen beschreven:

  • De fysieke en motorische ontwikkeling.
  • De cognitieve ontwikkeling.
  • De psychosociale ontwikkeling.
  • De morele ontwikkeling.

Wanneer een kind of (jong)volwassene de diagnose autisme of ADHD krijgt, komt er veel los. Er vallen puzzelstukjes op hun plaats, maar er zijn vaak ook veel vragen. Ook hierin biedt KindOpWeg ondersteuning en begeleiding: wat betekent autisme of ADHD voor jou en jouw leven? Hoe kun hiermee omgaan, zodat je zo min mogelijk last ervaart van de kenmerken?
Samen gaan we op zoek naar de specifieke kenmerken die voor ieder persoon uniek zijn en zoeken we naar vaardigheden die zorgen voor meer grip op alle gebieden van het leven en het benutten van de sterke kanten van autisme en ADHD!

Wilt u meer weten over deze vorm van begeleiding maak dan vrijblijvend een afspraak. Samen gaan we kijken of de begeleiding die KindOpWeg kan bieden passend is voor u.

Vaak worden dit soort langdurige trajecten bekostigd middels een PGB. Dit kunt u aanvragen bij uw gemeente. Mocht u hierbij hulp nodig hebben, dan kunt u hiervoor ook een afspraak maken.