Intelligentiegebieden van Gardner

Volgens Gardner bestaan er acht verschillende soorten intelligentie. Deze zijn allemaal onafscheidelijk van elkaar en hebben dus ook allemaal invloed op elkaar, dit hangt echter wel af van het type activiteit waarmee iemand zich bezighoudt.

  1. Muzikale intelligentie, dit zijn taken die te maken hebben met muziek.
    Lichamelijke (bewegings)intelligentie, denk hierbij aan bewegingen of gedeeltelijke bewegingen van het lichaam waarbij problemen opgelost, producten of voorstellingen worden gecreëerd.
  2. Logisch-mathematische intelligentie, dit zijn probleemoplossingen en wetenschappelijk denken.
  3. Taalkundige intelligentie, denk hierbij aan de productie en het gebruik van taal.
  4. Ruimtelijke intelligentie, denk hierbij aan dingen die te maken hebben met ruimtelijke configuraties zoals architecten of kunstenaars deze gebruiken.
  5. Interpersoonlijke intelligentie, de omgang met anderen waaronder gevoeligheid voor de stemmingen, temperamenten, motivaties en bedoelingen van anderen vallen.
  6. Intrapersoonlijke intelligentie, dit zijn de innerlijke aspecten van zichzelf waaronder de eigen gevoelens en emoties vallen.
  7. Natuurlijke intelligentie, is het vermogen om patronen in de natuur te identificeren en te classificeren.